Support Elshaddai Television Network

Some of our programs

የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካን ቤተ-ክርስቲያን አትላንታ ጆርጂያ / Ethiopian Evangelical Church: Atlanta, Georgia

ፓስተር ዘሩባቤል ቤተመንግስቱ / Pastor Zerubabel BeteMengistu

ቤዛ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ / Beza international Minstries

ከበደ መርጊያ እና አስቴር ሳቡሬ/ KEBEDE MERGIYA AND ASTER SABURE

የመዳን ቀን የቴሌቪዥን አገልግሎት: THE DAY OF SALIVATION

ተስፋ ትውልድ / HOPE GENERATION

የልጆች ዕድገት ሥልጠናና ምርምር ማዕከል እየተዘጋጀ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ የሚቀርብ

ፓስተር ፒተር ማርዲግ / PASTOR PITER MARDING

የህያው ክርስቶስ አለማቀፍ ቤተክርስቲያን: Living Christ Church International

ፓስተር ገነነ ማስረሻ / PASTOR GENENE MASRESHA

የክብር ወንጌል የቴሌቪዥን አገልግሎት

FROM ELSHADDAI TELEVISION NETWORK FAMILIES

  • “ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ብዙ መንፈሣዊ አገልግሎት ከመስጠቱ የተነሳ ጌታ የተናገራቸው ሰዎች ምስክርነት ሲሰጡ አውቃለሁ፡፡ በርካታ ሰዎች በኤልሻዳይ እንዲህ አይነት መልዕክት ተላለፈ፣ እንዲህ አይነት ሰባኪ ሰበከ፣ እንዲህ አይነት ትምህርትም ተሰጠ፣ በጣም ተፅናናን ተባረክንም ብለው ሲናገሩ ሰምቼያለሁ። ወደ ራሴ ቤትም ስመጣ ባለቤቴና ልጆቼ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥንን በጣም ነው የሚከታተሉት፡፡ እንደውም እኔ እቤት ገብቼ ኤልሻዳይ እየታየ ከሆነ ኢትዩጵያ ቴሌቪዥን ዜና ለማየት ለምኜ ነው የማስቀይረው፡፡ ስለ ኢትዩጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ዜና እንስማ ብዬ ተደራድሬ ነው ኤልሻዳይን ወደ ኢትዩጵያ ቴሌቪዥን የማስቀይረው፡፡ በተለይ ባለቤቴ ስትናገር እግዚአብሔር ተናገረኝ ስትል ሰምቻታለሁ፡፡ አንድ ወቅት በተለይ የሆነ ህመም አሟት አሁን እጃችሁን በሚያማችሁ ቦታ ላይ ጫኑና ፀልዩ፤ እግዚአብሔር ምንም የሚከለክለው አምላክ አይደለምና እየተባለ ለበሽተኞች በሚፀለይበት ግዜ (ሐዋርያው ዳንኤል ይመስለኛል ይህንን መልዕክት ያስተላልፍ የነበረው) ያን ግዜ አብራ እንደፀለየች፣ ከፀለየች በኃላ ግን ያ የሚረብሻት ህመም በእርሷ ላይ እንደሌለ ስትናገር ሰምቻለሁ። ከዚህ የተነሣ ከእኔ በጣም በተሻለ ኤልሻዳይን በጣም ትወዳለች፣ በጣም ትገለገላለች፣ ትጠቀማለች፡፡ እኔም አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብዬ በተረጋጋ መንፈስ ሆኜ ኘሮግራሙን ሳደምጥ በጣም ነው የምባረክ፡፡ እና ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን አገልግሎት የሚሰጠው ጠቀሜታ እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡”
    መጋቢ ክንዴ አስረስ - የባሕር ዳር ዳርና አካባቢዋ ወንጌላዊያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና ፀሐፊ

  • “ሁሉም ሰው ከገጠር እስከ ከተማ እቤቱ ቁጭ ብሎ መንፈሳዊ ነገር መከታተል ችሏል። ድሮ በሬድዩ ሲሼልስ ኘሮግራም ነበር የምንከታተለው፡፡ አሁን ግን ሁሉንም ነገር በአይናችን ማየት ቻልን፡፡ መዝሙሩንም ማየት ችለናል፣ ኮንፍረንሶችንም ተካፍለናል ማለት ይቻላል፣ ባለንበት ሆነን ከሌላው ጋር የእግዚአብሔርን ጣት ማየት ችለናል። ስለዚህ ይኼ የቴሌቪዥን አገልግሎት እግዚአብሔር በድንቅ ሁኔታ ያመጣው ፣ በዚህ ዘመንም ምናልባትም በመጽሐፍ ቅዱሣችን እንደተነገረው ወንጌል ሊሰበክ ባለው በተነገረው መሠረት ትልቁን ሚና የሚጫወት ሆኖ ነው ያገኘሁት፡፡ በዚህም ነገር ደግሞ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ሰዎችም በጣም እየተባረኩበት ነው ያለው፡፡”
    መንግስቴ ጌታሁን- የባህር ዳር ነዋሪ

  • “ኤልሻዳይ ቴሌቪዥንን በጣም በጣም ተጠቅመንበታል፡፡ ኘሮግራሙ እንደ የደረጃው፣ እንደ የእድሜው፣ የህፃናትም፣ የአዋቂዎችም አለ፡፡ ወጣቶችን የሚመለከት፣ ለባለትዳሮች ጋብቻን በተመለከተ፣ የእህቶችም ኘሮግራም የሚስቶች ድርሻ የባሎች ድርሻ ምን እንደሆነ ይቀርባል፡፡ በጣም ከፍተኛ መታነፅና አስተዋፅኦ ነው እያደረገ ያለው፡፡ ለመንፈሳዊ ሕይወታችን በተለይ ደግሞ በአገልግሎት ዙሪያ ለምንሮጥና የውጭውን እናገለግላለን እያልን በልጆቻችን በኩል አልፎ የመሰጠት ሁኔታ እንዳይኖር፤ በዘመኑ ክፋት እንዳይወሰዱ፤ በዘመናዊነቱ ተስበው ልጆቻችን ወደ ሌላ ሌላ ነገር እንዳይሄዱብን እግዚአብሔር እንደ መሣሪያ እየተጠቀመበት ነው ብዬ አምናለሁ፡፡ የማያምኑ ሰዎች እንኳን እቤታችን ሲመጡ በጥሞና ነው የሚመለከቱት፣ እሁን እንደውም የማያምኑ ቤተሰቦቻችን ቤት ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኘሮግራም አለ፡፡ ይኼም ነገር ሁልግዜ መነጋገሪያችን ነው፣ ልጆቻችንም እከሊትን እንኳ ኤልሻዳይ ስትከታተል አገኘኋት ይሉናል፡፡ ያው ለእኛ የተሸነፋ ላለመምሰል ነው የማይነግሩን፤ ነገር ግን እቤታቸው በጓዳቸው ኤልሻዳይን መመልከታቸው ለእኛ የፀሎታችን መልስ ነው፡፡ ይኸም ደግሞ እግዚአብሔር ምርኮ አድርጎ እንደሚሰጠን ለነገ ለተነገ ወዲያው ትልቅ ተስፋ ነው ፡፡ በአፋቸው ይቃወሙናል፣ እኛ አክራሪ ነን ይሉናል፤ እቤታቸው ግን ኤልሻዳይ ቴሌቪዥንን ያያሉ፡፡ ይኼ ሁሉ ስናየው ለእኛ ተአምር ነው፡፡”

    ሽመልስ ገሰሰ - ባህር ዳር ነዋሪ